VERKSAMHETSBESKRIVNING

Kommersiell Analys i Stockholm AB bedriver verksamhet främst inom affärsriskrådgivning och personriskanalys.
Företaget bedriver även verksamhet inom kris och beredskap samt tillämpning av säkerhetsskyddslagen.
Företaget har en mycket strikt förhållande till integritet och sekretess i förhållande till uppdrag och uppdragsgivare.
Kommersiell Analys i Stockholm AB arbetar enbart med utvalda uppdragsgivare via direkt referens