Vi hjälper andra företag att fatta rätt beslut vid en affärsprocess grundat på en (affärs)analys som skapas genom kontinuerlig, strukturerad och professionell approach på omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Syftet är att kunden ska få bättre förutsättningar att fatta rätt beslut, genom att alla beslutsfattare får tillgång till korrekt och nödvändig information vid rätt tidpunkt.

Genom en affärsanalys får du som kund kvalificerade omdömen och råd om specifika förhållanden eller objekt – av en utomstående, neutral part. Detta skapar trygghet i både affärsrelationer och interna rutiner.
 
Vi erbjuder utrednings- och granskningstjänster, där en väl genomförd Due Diligence (DD) minskar köparens risk för en dålig affär. Vi identifierar och presenterar affärens risker så att eventuella problem kan upptäckas och hanteras i god tid.
 
En Due Diligence är en undersökning av ett företag eller verksamhet för en köpares eller finansiärs räkning. Syftet är att ge köparen/finansiären en bättre kännedom om företaget. Framför allt vill man säkerställa att den av säljaren förmedlade bilden av förvärvsobjektet är riktig.

Det yttre arbetet, stundtals benämnt omvärldsanalys eller omvärldsbevakning, handlar om att samla information om händelser och aktörer (t.ex. konkurrenter, myndigheter, kunder, leverantörer, substitut, institut etc.) och andra yttre faktorer som påverkar den egna verksamheten. Arbetet är inriktat mot framtiden och att ta fram underlag för beslut.

spacer
Info om Kommersiell Analys AB.
bakåtframåt